Pomembni datumi za vpis v srednje šole

Informacija za učence, ki bodo 9. razred zaključili v šolskem letu 2023/2024:

Pomembni datumi za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025 bodo objavljeni, ko bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravilo Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij za šolsko leto 2024/2025.

AKTIVNOSTROKI
Informiranje učencev 9. razreda
– poti odločanja in izobraževanja Tehniški dan na šoli na temo karierna orientacija  Razredne ure
– reševanje Vprašalnika Kam in kako; in vprašalnik eVPP
– Individualni razgovori z učenci na temo kariernega odločanja
   
28.9.2023

Nov. 2023 – januar 2024
Nov. 2023 – januar 2024
Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove (spletna stran, tiskana verzija v ŠSS)od 15. 1. 2024
Seznanitev učencev in staršev z vsebinami razpisa; posredovanje navodil in svetovanjedo 15. 2. 2024  
Informativni dan na vseh srednjih šolah in dijaških domovih16. in 17. 2. 2024
Prijava za opravljanje preizkusa nadarjenosti, znanja in spretnosti in posredovanje športnih dosežkov (samo nekatere šole – posebne prijave)  do 4. 3. 2024
Opravljanje preizkusov posebnih sposobnosti (samo nekatere šole npr.: oblikovna, fotografija, zobotehnik, umetniške gimnazije, športne gimnazije, predšolska vzgoja-neobvezni preizkus posluha, zobotehnika,…)med 8. in 20. 3. 2024 do 28. 3. 2024 dobijo dokazila
Oddaja prijavnic za vpis učencev na izbrane šole za šol. leto 2024/25  do 2. 4. 2024
Javna objava o stanju prijav na srednjih šolah (spletna stran MVI)8. 4. 2024 do 16. ure
Prenos prijavnic  do 23. 4. 2024 do 15. ure
NPZ : SLJ4. 5. 2024
NPZ : MAT8. 5. 2024
NPZ : LUM10. 5. 2024
Objava omejitev vpisa na posameznih šolah (spletna stran MVI, na spletni strani srednjih šol)24. 5. 2024
Obveščanje kandidatov o omejitvah vpisado 29. 5. 2024
Razdelitev spričeval v OŠ Medvode – valeta13. junij 2024
Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopkamed 17. in 21. 6. 2024 do 14. ure
Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis uspešnih v 1.krogudo 21. 6. 2024 do 14. ure
Obveščanje učencev, ki niso bili uspešni v 1.krogu– prijave za 2. krog izbirnega postopkado 26. 6. 2024 do 15.ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka2.7.2024 do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka3.7.2024 do 14. ure
Objava prostih mest za vpis (spletna strani MVI)4.7.2024 do 15. ure
Vpis učencev na srednjih šolah, ki še imajo prosta mestado 30. 8. 2024

Dostopnost