Roditeljski sestanki

RODITELJSKI SESTANKI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

Roditeljska sestanka bosta dva, po potrebi trije.

1. roditeljski sestanki v septembru 2023:

1. razred: 31. 8. 2023, ob 17.00, v jedilnici

2. razred: 7. 9. 2023, ob 17.00, ločeno a in b, v matični učilnici

3. a razred: 6. 9. 2023, ob 17.00, 3. b razred pa ob 18.00, v matični učilnici

4. razred:  6. 9. 2023, ob 17.00, v učilnici 4. b

5. razred: 11. 9. 2023, ob 17.00 v učilnici 5. b

6. razred: 13. 9. 2023, ob 17.00 v jedilnici šole

7. razred: 12. 9. 2023, ob 18.00, v učilnici slovenščine 1

8. razred: 12. 9. 2023, ob 17.00, v učilnici naravoslovja

9. razred: 6. 9. 2023, ob 17.00, v učilnici zgodovine

Dnevni red za večino prvih roditeljskih sestankov je sestavljen iz naslednjih točk:

– Predstavitev učiteljev, ki poučujejo v razredu

– Predmetnik, učni načrt in učbeniki

– Dnevi dejavnosti, tekmovanja

– Kriteriji ocenjevanja

– Sodelovanje s starši; imenovanje predstavnika staršev v svet staršev

– Razno 

(V 8. r. so predstavitve mladinskih delavnic, v 9. r. pa poklicna orientacija.)

2. roditeljski sestanki bodo konec januarja ali v začetku februarja 2024.

Analizirali bomo učno in vzgojno delo po razredih in oddelkih.

22. 1. 2024 za 5. a, 5. b ob 17.00 ( (poleg analize dela v 1. ocenjevalnem obdobju bo predstavljena tudi plavalna šola v naravi); 

31. 1. 2024 za 4. a, 4. b ob 17.00; 

31. 1. 2024 za 6. a, 6. b ob 17.00 (poleg analize dela v 1. ocenjevalnem obdobju bo predstavljena tudi zimska šola v naravi);                       

1. 2. 2024 za 3. b ob 17.00;                  

5. 2. 2024 za 3. a ob 17.00;

6. 2. 2024 za 1. a, 1. b ob 17.00 ;         

6. 2. 2024 za 2. a, 2. b ob 17.00;           

6. 2. 2024 za 7. a, 7. b ob  17.30 (poleg analize dela v 1. ocenjevalnem obdobju bo predstavljena tudi naravoslovna šola v naravi);                       

6. 2. 2024 za 8. a, 8. b ob 18.00;

13. 2. 2024 za 9. a, 9. b ob 17.00.        

       

3. roditeljski sestanki bodo organizirani po potrebi.

Dostopnost