Ravnateljica: mag. Damjana Šubic
E-pošta – ravnateljica: 
damjana.subic@guest.arnes.si

Telefon – ravnateljica: 040 850 356

Pomočnica ravnateljice: Azra Kajan
E-pošta – pomočnica ravnateljice: azra.kajan@guest.arnes.si
 
Telefon – pomočnica ravnateljice: 01/3611 314

Poslovni sekretarki: Tatjana Arčon

                                    Nataša Sojar                     
E-pošta – tajništvo: 
os.medvode@guest.arnes.si

Telefon – tajništvo: 01/3619 290, 01/3611 314
Telefon – zbornica: 01/3619 295

Računovodkinja: Darja Babnik Repše
E-pošta – računovodstvo: racunovodstvo.osljme@guest.arnes.si

Telefon – računovodstvo: 01/3619 294

Vodja šolske prehrane: Ajda Stupar
E-pošta: 
ajda.stupar@guest.arnes.si

Svetovalna delavka: Tatjana Šušteršič
E-pošta – svetovalna delavka: tatjana.sustersic2@guest.arnes.si

Telefon šolska svetovalna služba: 041/373 997

Knjižničarka: Andreja Magdalenc Jevnikar
E-pošta – knjižničarka: Andreja.magdalenc@guest.arnes.si

Telefon – knjižnica: 01/3619 297


UČITELJI – od 1. do 5. razreda v šolskem letu 2018/19

SONJA KNEZ
Sonja.knez@guest.arnes.si


VLASTA SEVČNIKAR
vlasta.sevcnikar@guest.arnes.si  


 

1. a

JELKA JANEČKO
jelka.janecko@guest.arnes.si


SIMONA OMERZU
Simona.omerzu@guest.arnes.si

 

1. b

ALENKA KUDER GABER
Alenka.kuder-gaber@guest.arnes.si

 

2. a

URŠA KRŽIŠNIK

ursa.krzisnik@guest.arnes.si


2. b

IRENA HUMEK KOK
Irena.humek-kok@guest.arnes.si

3. a

BERGANT NIKA
nika.bergant@guest.arnes.si


  

3. b

BARBARA TRŠAN
barbara.trsan@guest.arnes.si

 

4. a

BRIGITA SVOLJŠAK
Brigita.svoljsak@guest.arnes.si

  

4. b

MAJDA ŠETINA- ČARMAN
Majda.setina-carman@guest.arnes.si

 

5. a

TATJANA KERNIČ
Tatjana.kernic@guest.arnes.si

 

 

5. b

 

KLAVDIJA PROSENC ZEMLJIČ

klavdija.prosenc@guest.arnes.si


 

NIP TJA, TJA

 

IRENA KUMŠE KOVAČ

irena.kovac@gmail.com


RaP- gibanje

MELITA MOJCA MUŠIČ                                  OPB

melita-mojca.music@guest.arnes.si

UČITELJI – od 6. do 9. razreda v šolskem letu 2018/19

ANDREJ FLAJNIK
andrej.flajnik@guest.arnes.si

 

NAR, BIO, OPB

Razrednik 7. a

ROK JAMNIK
Rok.jamnik@guest.arnes.si

 

MAT

Razrednik 7. b

KATARINA CZERNY
Katarina.czerny@guest.arnes.si

 

ZGO, DKE, OPB

Razredničarka 8. a

PETER LIPAVŠEK
Peter.lipavsek1@guest.arnes.si

 

SLJ

Razrednik 8. b

SUZANA OROZ
Suzana.oroz@guest.arnes.si

 

TJA

Razredničarka 9. a

MOJCA PINTAR
mojca.pintar1@guest.arnes.si

 

LUM, LS1, LS2, NIP UME, OPB

Razredničarka 9. b

ŠPELA DEBENAK HAFNER
spela.debenak-hafner@guest.arnes.si

 

SLJ, OPB

Razredničarka 6. a

DARJA ZAPLOTNIK
Darja.zaplotnik@guest.arnes.si

 

ŠPO, OPB

Razredničarka 6. b

ROK KRIŽAJ
Rok.krizaj1@guest.arnes.si

 

ŠPO

 

EVA MIKLIČ

eva.miklic@guest.arnes.si

 

FIZ, KEM, OPB

 

ANDREJA ČERU
Andreja.ceru@guest.arnes.si

 

FRANCOŠČINA (FI3, NIP FI1, NIP FI2), OPB

 

ALENKA TRPIN
Alenka.trpin@guest.arnes.si

 

MAT, OPB,

 

IRENA SONC ŠLENC
Irena.sonc-slenc@guest.arnes.si

 

TJA

 

BERNARDA RAKAR
Bernarda.rakar@guest.arnes.si  

 

GUM, OPB, PZ

 

TOMAŽ JENKO
Tomaz.jenko@guest.arnes.si

 

TEH, OGL, ROM, UBE, računalničar

 

MARJETA LAVRIH
Marjeta.lavrih@guest.arnes.si

 

MAT, OPB

 

MARIJA KRŽIŠNIK
Marija.krzisnik@guest.arnes.si

 

GEO, OPB

 

AJDA STUPAR               
ajda.stupar@guest.arnes.si

 

GOS, SPH,  

 

MOJCA VELUŠČEK

Mojca.veluscek@gmail.com

 

 

NEMŠČINA (NI1, NI2, NI3, NNI1, NNI2, NNI3)

 

IGOR TURK  

Igor.turk@guest.arnes.si

 

FRANC ŠPENKO

Franc.spenko@guest.arnes.si

 

MAJA BUKOVŠAK KNIFIC

maja.knific-bukovsak@guest.arnes.si


PURGAR MARIJA


SITAR NATAŠA

natasa.sitar@centerjanezalevca.si


MARENK MARIJA


ZANOŠKI JASMINA                             

 

specialni pedagog

 

laborant, OPB

 

 

spremljevalka

 


spremljevalka


DSP


DSP


JD

 

 

TEHNIČNO OSEBJE:


Hišnik: ŠTEFAN KRANJEC – hisnik.osljme@guest.arnes.si

Čistilke: RENATA PONIKVAR, EMINA BEGIĆ, DRAGICA KOS, DALIBORKA MALIĆ

 

ŠOLSKA KUHINJA:

Vodja kuhinje: BERNARDA BELEC – kuhinja.osljme@guest.arnes.si

Pomočnik kuharice: MATJAŽ KRŽIŠNIK

Kuhinjska pomočnica: MILENA GABER, DARINKA KOCJANČIČ