ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Po sklepu Sveta staršev, ki je bil v maju 2018, bodo seznami šolskih potrebščin za šolsko leto 2018/2019 objavljeni samo v elektronski obliki na spletni strani šole.

Tako kot vsako leto bomo sezname poslali tudi v Čitanko, MK  v Medvodah, www.dzs.si in www.kopija-nova.si, da vam pomagamo pri naročanju šolskih potrebščin.

Osnovna šola omogoča bodočim učencem od 4. do 9. razreda, da si v šolskem letu 2018/2019 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet brezplačno. Pogoj za izposojo je vrnjena naročilnica za učbeniški komplet – najkasneje do 11.  junija 2018 v šolsko knjižnico.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, boste morali po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladih plačati odškodnino.

Skrbnica učbeniškega sklada


UČ-DZ 1. raz. 18-19.docx
UČ-DZ 2. raz. 18-19.docx
UČ-DZ 3. raz. 18-19.docx
UČ-DZ 4.A raz. 18-19.docx
UČ-DZ 4.B raz. 18-19.docx
UČ-DZ 5 raz. 18-19.docx
UČ-DZ 6 raz. 18-19.docx
UČ-DZ 7 raz. 18-19.docx
UČ-DZ 8 raz. 18-19.docx
UČ - DZ 9 raz. 18-19.docx