SVET STARŠEV - šol. leto 2019/2020

Razred

Predstavnik staršev

 

Razred

Predstavnik staršev

1. a

Saša Levičar

 

6. a

Petra Burgar

1. b

Nastja Marn

 

6. b

Petra Ladiha

2. a

Darja Alič

 

7. a

Dejan Velušček

2. b

Patricija Nosan

 

7. b

Nina Demšar

3. a

 Mateja Draksler

 

8. a

Katja Lombar

3. b

Dora Belec

 

8. b

Anja Bergant

4. a

Iztok Žebovec

 

9. a

Anton Velkavrh

4. b

Rihard Noč

 

9.b

Alenka Dražumerič

5. a

Andrej Cergolj

 

 

 

5. b

Marko Verbovšek

 

 

 


POSLOVNIK SVETA STARŠEV OŠ MEDVODE.pdf
ZAPISNIK 1. sestanka sveta staršev_23.9.2019.pdf