Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki občine ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. 
Predsednica Sveta šole je ga. Andreja Čeru.


Zapisniki sestankov se z vsemi prilogami hranijo v tajništvu šole.
Poslovnik o delu sveta OŠ Medvode.pdf
Pravila OŠ Medvode.pdf
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta OŠ Medvode.pdf
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu sveta OŠ Medvode 02122021.pdf