Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki občine ustanoviteljice, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. 
Predsednica Sveta šole je ga. Katja Podgoršek.
Poslovnik o delu sveta OŠ Medvode.pdf