Namen in sestava Šolskega sklada

Prvenstvena naloga Šolskega sklada je urejanje nakupa nadstandardne opreme, ki je namenjena zviševanju standarda pouka. Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in raznih donacij. 

Upravni odbor Šolskega sklada sestavlja 7 članov, 4 predstavniki staršev in 3 predstavniki šole.


 

POROČILO IN PROGRAM DELA UO ŠS.pdf
POROČILO ŠOLSKEGA SKLADA 2017-2018.pdf
Poročilo o delu šol sklada_20.9.18.pdf