ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Seznami šolskih potrebščin bodo objavljeni samo v elektronski obliki na spletni strani šole- ZAVIHEK KNJIŽNICA- UČBENIŠKI SKLAD

Da vam pomagamo pri naročanju šolskih potrebščin, bomo tudi letos poslali sezname v MK Medvode, Kopija nova - Kopija nova in www.dzs.si.

Šola omogoča bodočim učencem od 4. do 9. razreda, da si v šolskem letu 2022/2032 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški kompletbrezplačno. Pogoj za izposojo je vrnjena naročilnica za učbeniški komplet – najkasneje do 10. junija 2022 v šolsko knjižnico

Bodoči prvošolci, drugošolci in tretješolci bodo svoje komplete prejeli brezplačno prvi šolski dan v šoli.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, boste morali po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladih plačati odškodnino.


Upravljalka učbeniškega sklada:

Andreja Magdalenc Jevnikar