ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Seznami šolskih potrebščin bodo objavljeni samo v elektronski obliki na spletni strani šole.

Tudi letos bomo sezname poslali v Čitanko, MK v Medvodah, https://www.kopija-nova.si/os?pmr=sv&pmid=ge0pntmzuszz, www.dzs.si, Mladinska knjiga,

da vam pomagamo pri naročanju šolskih potrebščin.

Šola omogoča bodočim učencem od 4. do 9. razreda, da si v šolskem letu 2021/2022 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet brezplačno. Pogoj za izposojo je vrnjena naročilnica za učbeniški komplet – najkasneje do 11. junija 2021 v šolsko knjižnico.

Bodoči prvošolci, drugošolci in tretješolci bodo svoje komplete prejeli brezplačno prvi šolski dan v šoli.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, boste morali po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladih plačati odškodnino.

Upravljalka učbeniškega sklada:

Andreja Magdalenc Jevnikar


UČ-DZ 1. raz. 21-22.docx
UČ-DZ 2. raz. 21-22.docx
UČ-DZ 3. raz. 21-22.docx
UČ-DZ 4. raz. 21-22.docx
UČ-DZ 5 raz. 21-22.docx
UČ-DZ 6 raz. 21-22.docx
UČ-DZ 7 raz. 21-22.docx
UČ-DZ 8 raz. 21-22.docx
UČ-DZ 9 raz. 21-22.docx