Roditeljska sestanka bosta dva, po potrebi trije.

  • 1. roditeljski sestanki bodo v septembru 2019:

- 5. 9. 2019 za starše učencev 1. r. ob 17. uri;

- 10.  9. 2019 za starše učencev 6., 7., 9. r. ob 18. uri, za starše učencev 8. r. ob 17.30.

- 12. 9. 2019 za starše učencev od 2. do 5. r.  ob 17. uri.

  • 2. roditeljski sestanki bodo konec januarja ali v začetku februarja.

Analizirali bomo učno in vzgojno delo po razredih in oddelkih.

  • 3. roditeljski sestanki bodo organizirani po potrebi.