RODITELJSKI SESTANKI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Roditeljska sestanka bosta dva, po potrebi trije.

  • 1. roditeljski sestanki v septembru 2022:

1. razred: 31. 8. 2022, ob 17.00, v jedilnici

2. a razred: 6. 9. 2022, ob 17.00, v matični učilnici 

2. b razred: 7. 9. 2022, ob 17.00, v matični učilnici

3. razred: 5. 9. 2022, ob 17.00, ločeno a in b, v matični učilnici

4. razred:  5. 9. 2022, ob 17.00, v jedilnici

5. razred:  6. 9. 2022, ob 18.00, v jedilnici

6. razred: 7. 9. 2022, ob 17.00, v učilnici slovenščine 1

7. razred: 8. 9. 2022, ob 18.00, v učilnici matematike 1

8. razred. 13. 9. 2022, ob 17.00, v učilnici za zgodovino

9. razred: 6. 9. 2022, ob 18.00, v učilnici angleščine 1


Dnevni red za večino prvih roditeljskih sestankov je sestavljen iz naslednjih točk:

- Predstavitev učiteljev, ki poučujejo v razredu

- Predmetnik, učni načrt in učbeniki

- Dnevi dejavnosti, tekmovanja

- Kriteriji ocenjevanja

- Sodelovanje s starši; imenovanje predstavnika staršev v svet staršev

- Razno  (V 8. r. so predstavitve mladinskih delavnic, v 9. r. pa poklicna orientacija.)

 

  • 2. roditeljski sestanki bodo konec januarja ali v začetku februarja 2023.

Analizirali bomo učno in vzgojno delo po razredih in oddelkih.

  • 3. roditeljski sestanki bodo organizirani po potrebi.