V nove prostore Osnovne šole Medvode smo prvič vstopili leta 1981. Od takrat do danes se je zamenjalo že veliko učencev in učiteljev. V vsem tem času smo sodelovali v mnogih zanimivih projektih ter dejavnostih. Lahko smo ponosni na različne dosežke in uspehe v športu, kulturi, na naravoslovnem  in družboslovnem področju. Potrudili se bomo, da bomo vsaj tako uspešni še naprej.


V šolskem letu 2018/2019 imamo 18 oddelkov in 385 učencev.  Za njihovo vzgojo in izobraževanje skrbi 46 pedagoških delavcev. 

V podaljšano bivanje je vključenih 175 učencev. Razdeljeni so v 7 oddelkov. 

Za učence 7., 8. in 9. razreda imamo organiziranih 14 obveznih izbirnih predmetov (sodobna priprava hrane je v dveh skupinah) in 4 neobvezne izbirne predmete (nemščina v treh skupinah, francoščina v dveh skupinah, šport in umetnost pa vsaka v svoji skupini). 

Za učence 1. razreda imamo organiziran neobvezni izbirni predmet angleščina. 

Nemščina, kot obvezni izbirni predmet, je organizirana za učence 6., 7. in 8. razreda, kot neobvezni predmet pa  v treh skupinah za učence 4., 5. in 6. razreda. 

Francoščina kot obvezni izbirni predmet, je organizirana v eni skupini - za učence 9. razreda, kot neobvezni predmet pa v dveh skupinah za učence 4., 5. in 6. razreda.


Od šolskega leta 2008/2009 smo vključeni v projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Zdrava šola. 

Naša šola je bila izbrana, da v šolskem letu 2018/2019 preizkusi nov koncept razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli - področje Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Poskusni projekt bo trajal 3 leta in nadomešča prejšnji projekt Zdrav življenjski slog.

OŠ Medvode je od šolskega leta 2018/2019 vključena v dvoletni projekt ERASMUS+, ki se imenuje Connect (povezovanje). Država koordinatorica projekta je šola na Poljskem, iz mesta Gliwice, partnerice pa so poleg medvoške in poljske šole še šole iz Italije, Turčije in Bolgarije. Učenci so aktivni na kulturno umetniškem področju, pri sodelovanju v humanitarnih dejavnostih, na glasbenem področju  in v športu, bodisi v okrilju šole ali izven šolskih oblikah dejavnosti. Odlične rezultate dosegajo v občinskem, regijskem  in tudi v državnem merilu. Rezultate ponosno delimo in se jih veselimo skupaj s starši.

 

Spletna stran šole naj vam bo koristen vir osnovnih informacij, hkrati pa vas bomo ves čas seznanjali z dogajanjem v okviru različnih dejavnosti in projektov.


Ravnateljica: mag. Damjana Šubic