PODALJŠANO BIVANJE

Če starši potrebujejo za svoje otroke dodatno organizirano podaljšano bivanje, se otroci lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. ¹Podaljšano bivanje je oblika vzgojno izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno, s prijavo staršev, v okviru pravil, ki jih določi šola. Oblikovani so oddelki podaljšanega bivanja.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Otrokom želimo zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje ter omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, ustvarjalno preživljanje časa in prehrano. Vsaka dejavnost traja približno 50 minut.

Delo v podaljšanem bivanju se začne po končanem pouku, t.j. ob 12.05 oziroma 12.55 in traja do 17.00. Urnik se od oddelka do oddelka  razlikuje glede na pouk učencev, prilagaja  se vremenu, interesom učencev ipd.

Pravila, ki veljajo v času podaljšanega bivanja:

  • Starši naj se čim bolj držijo ure, ki so jo navedli za prihod po otroka oz. naj učitelja obvestijo o morebitnih spremembah.
  • Ob prihodu počakajo pred razredom, da s svojim prihodom ne motijo igre ali dela otrok ter učitelja.
  • Kdor pride po otroka, mora o odhodu nujno obvestiti učitelja, še posebej v času, ko smo z otroki zunaj šole.
  • Otroci brez pisnega obvestila staršev ne morejo sami domov. Navesti je potrebno tudi točno uro odhoda.

¹Povzeto iz Koncepta podaljšanega bivanja in drugih oblik varstva učencev v devetletni osnovni šoli.

Ob 16.00 se zberejo vsi učenci v 1. A razredu (pritličje). 

Ob lepem vremenu pa učenci počakajo starše na zelenici za šolo oziroma na asfaltnem igrišču.


Odhod iz PB_ure odhodov-31.8.2020.pdf