Tudi v tem šolskem letu bodo na naši šoli potekale interesne dejavnosti (nabor vseh interesnih dejavnosti je v priponki). Pričetek interesnih dejavnosti bo prvi teden v oktobru.

Otrok naj k izbrani dejavnosti redno prihaja.

Interesne dejavnosti, ki se izvajajo v šplskem letu 2018/2019

 

INTERESNA DEJAVNOST

 

Vodja dejavnosti

 

Komu je namenjena?

URNIK

Dan                       ura

Pravljični krožek

 

Maja Knific Bukovšak

 

1., 2. r.

torek

7.40 - 8.25

Likovne delavnice

 

Katarina Czerny, Alenka Kuder Gaber

2.,   3., 4.  r.

sreda

13.30 - 14.30

Bralna značka

 

Vlasta Sevčnikar

1.   a

 

četrtek

13.00 - 13.45

Bralna značka

 

Simona Omerzu

1.   b

četrtek

13.00 - 13.45

Bralna značka

 

Alenka Kuder Gaber,

Urša Kržišnik

2. a


2. b

ponedeljek


petek

po dogovoru

po dogovoru

Bralna značka

 

Irena Humek Kok

Simona Špik

3. a


3. b  

 


po dogovoru

po   13.00

Bralna značka

 

Barbara Tršan

Brigita Svoljšak

4. a


4. b

 


po dogovoru

po   13.00

Bralna značka

 

Andreja Magdalenc Jevnikar

5. a, 5. b

ponedeljek 

13.00- 14.00

Bralna značka

 

Špela Debenak Hafner

od 6. do 9. razreda

torek

petek

po dogovoru


Beremo, poslušamo, ustvarjamo

Barbara Tršan

3., 4., 5. r.


po dogovoru

Gledališki klub

 

Špela Debenak Hafner 


od 6. do 9. razreda


po dogovoru

Knjižničarski krožek

 

Andreja Magdalenc Jevnikar

6., 7., 8. r.

 petek

7.40 - 8.25

Vesela šola

 

Irena Sonc Šlenc

od   5. do 9. razreda

 

po dogovoru

Šahovski krožek  

 

Alenka Trpin

  4. - 9. r.

  1., 2., 3. r.

 

sreda

13.45 - 14.30

14.30 - 15.15

Ekipa prve pomoči

 

Andrej Flajnik

6., 7., 8.,

9. r.

 

po dogovoru

Čebelarski krožek

 

Andrej Flajnik

6., 7.,8.,

9. r.

 

po dogovoru

Nemške delavnice

 

Mojca Velušček

4.- 9. r.

petek

14.30 - 15.15

in po dogovoru

Šolski radio

 

Rok Jamnik, Mojca Velušček

6., 7., 8.,

9. r.

 

po dogovoru

Na pomoč

Simona Špik

2., 3., 4. r.

ponedeljek

13.15   - 14.00

Kljunasta flavta

 

Bernarda Rakar


ponedeljek

14.50  - 15.35