V skladu z Zakonom o šolski prehrani smo tudi v šolskem letu 2021/22 izvedli anketo, s katero smo preverili stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano. 

Anketne vprašalnike so v elektronski obliki reševali vsi učenci.

https://drive.google.com/file/d/13zVR4HfymuIlwfRNn2tr9iNtPFC9tCWD/view?usp=drive_web 

Starši so bili k izpolnjevanju ankete povabljeni preko sistema LoPolis.

https://drive.google.com/file/d/1MwqVgTVxkgP9NSpWnTG5p_4ysj6h1v9F/view?usp=drive_web

Vodja šolske prehrane: Ajda Stupar