Odjava prehrane
  • Če je učenec odsoten zaradi šolskih obveznosti, ga od obroka odjavi šola.
  • Ob odsotnosti iz drugih razlogov, so učenca od prehrane dolžni odjaviti starši.
  •  V kolikor je bila odjava prehrane podana do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
  • Če obrok ni odjavljen pravočasno, ste dolžni poravnati polno ceno obroka, vključno s subvencijo.


Obrazec za odjavo prehrane

Pozorno izpolnite spodnji obrazec. Datum izberite iz koledarja ali vpišite v obliki DD.MM.YYYY (dan.mesec.leto). Končni datum odjave pomeni vključno s tem datumom. Če želite prejeti potrditveno sporočilo o odjavi, prosimo, da pod kontakt vnesete veljaven elektronski naslov.


V kolikor obrazec ne bo pravilno izpolnjen, se odjava prehrane ne bo upoštevala!


Ime in priimek učenca:
Razred:
Začetni datum odjave: 
Končni datum odjave:
Odjavljeni obroki:
Ime in priimek starša:
Kontakt (telefon ali e-pošta):
Vzrok odjave / opombe: