OBISK LETALIŠČA V MESECU APRILU- 2. RAZRED

 

2. razredi smo v aprilu  odšli na vodeni ogled Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Spoznali smo postopek prijave na let in oddaje prtljage, spremljali promet na letališki ploščadi, dogajanje na vzletni stezi in manevrskih površinah (panoramska vožnja) in spoznali delo gasilsko reševalne postaje in letalsko policijske enote. Skozi vodeni ogled nas je popeljal naš krajan gospod Drago Hafner in se mu za vse nove izkušnje najlepše zahvaljujemo.


                                                                                       Učenci 2.a in 2.b razreda

 
 
 

TEHNIŠKI DAN - IZDELAVA KOŠARICE ZA SADJE - 6. A razred

 

Na pustni torek, 5. marca 2019 (6. B) in v četrtek, 28. marca 2019 (6. A), so učenci omenjenih razredov imeli 2. tehniški dan v šolskem letu 2018/2019, kjer so na šoli izdelovali košarice za sadje. 

Učenci so najprej v računalniški učilnici s pomočjo računalniškega programa CICICAD narisali načrt, le tega pa nato v tehnični učilnici prenesli na smrekove deščice. Sledilo je žaganje sestavnih delov, brušenje, lepljenje in sestavljanje. Učenci so izdelek odnesli domov in verjamem, da bo pri mnogih služil tudi kot dodatek na mizi v prihajajočih velikonočnih praznikih. Da je delo v delavnici potekalo hitro in brez poškodb, gre zahvala tudi učitelju Roku Jamniku in hišniku Štefanu Kranjcu.

Zapisal in fotografiral:

Tomaž Jenko

 
 
  
 
 

TEHNIŠKI DAN V 3. A IN 3. B RAZREDU

 

V četrtek, 7. 3. 2019, so se učenci 3. A razreda preizkusili v peki kruha. V skupinah so zamešali vse potrebne sestavine in z zanimanjem opazovali testo, ki je lepo vzhajalo. Nato so z veseljem oblikovali vsak svoj hlebček. Vzhajane hlebčke so spekli prijazni kuharji v šolski kuhinji. Učenci so bili ponosni na dišeče in zlatorumene  kruhke. Le te so domiselno zavili in jih podarili mamicam za 8. marec.

                                      Irena Humek Kok

Tudi v 3. B razredu so se preizkusili v peki kruha. 13. marca so v razred povabili starše in stare starše, da so jim pri tem pomagali. Skupaj so preživeli zanimiv dan in spekli kruhke, ki bi jim jih zavidal vsak pek.
                                  Nika Bergant
 
 
 
 
 

TEHNIŠKI DAN - IZDELAVA KOŠARICE ZA SADJE - 6. B razred

 
Na pustni torek so imeli učenci 6. b razreda tehniški dan na temo lesa. V ta namen so najprej v računalniški učilnici s pomočjo računalniškega programa CICICAD narisali delavniško risbo za košarico za sadje, nato pa je sledila še izdelava le-te v tehnični delavnici. Njihovo delo so si prišle ogledat  tudi pustne šeme.

Fotografije: Tomaž Jenko 
 
 
    
 
 

TEHNIŠKI DAN V 4. RAZREDU

 

Dne 30. 1. 2019 so učenci 4. razreda imeli tehniški dan z naslovom Voda in elektrika. Nekaj dejavnosti je potekalo v razredu, najzanimivejši pa je bil ogled Hidroelektrarne Medvode. Gospod Mirko Javeršek nam je na preprost in nazoren način razložil nekaj o obnovljivih in neobnovljivih virih energije, pridobivanju električne energije v HE Medvode, posegih v okolje, ogledali smo si vse glavne dele hidroelektrarne in kako delujejo. Učenci so z zanimanjem spremljali razlago, nekaj pa se jih je celo navdušilo za poklic v tej stroki.

 

Besedilo in fotografije: Brigita Svoljšak


 
  
 
 

TEHNIŠKI DAN - DELAVNICE NA SREDNJI ŠOLI NA JESENICAH

 
V ponedeljek, 22.10.2018, so učenci 8. razredov naše šole imeli tehniški dan na Srednji šoli na Jesenicah. V družbi tamkajšnjih dijakov in profesorjev so preko različnih praktičnih delavnic spoznali različne obdelovalne postopke kovinskih gradiv. Izdelali so kalupe za litje aluminijeve zlitine v peščene forme, se preizkusili v kovanju, spoznali različne načine varjenja, se seznanili s postopki ročne obdelave kovin, spoznali CNC stružnico, ...
Omenjene vsebine predstavljajo uvod v spoznavanje kovin pri predmetu tehnike in tehnologije v 8. razredu. Učenci so bili nad prikazanimi postopki navdušeni in verjamem, da bodo komu tudi namig, kje nadaljevati šolanje po končani osnovni šoli. 

Poročilo pripravil in s slikami opremil:
Tomaž Jenko, učitelj TIT