NARAVOSLOVNI DAN ZA 3. RAZRED - GOZD JESENI

 

Učenci tretjega razreda so se v ponedeljek, 22. 10. 2018, odpravili na poučni sprehod v gozd. Na poti do gozda so se ustavili še v drevesnici in si ogledali različne vrste grmovnic in dreves. Ko so prišli v gozd, so ga najprej začutili preko svojih čutil (potipali so debla, vonjali, prepoznavali posamezne vrste dreves, opazovali podrast in poslušali raznovrstne zvoke). Nato so se razdelili v skupine in gozd preko nalog podrobneje spoznavali – določali so starost drevesa, uporabnost različnih drevesnih vrst, opazovali življenje v tleh ipd. Po  vrnitvi v razred so predstavili delo v skupinah in utrjevali svoje znanje ob reševanju učnih listov. 

Simona Špik


 
   
 
 

NARAVOSLOVNI DAN ZA 1. R.- OGLED ŽIVALSKEGA VRTA, 12. 10. 2018

 

Lepi jesenski dnevi kar kličejo na sprehod v naravo. Zaradi pozitivnih izkušenj učiteljice prvih razredov za 1. naravoslovni dan pogosto izberemo obisk in ogled Živalskega vrta Ljubljana. Enourno vodenje pod vodstvom strokovnih sodelavcev Živalskega vrta in neposreden stik z živalmi obisk popestri in pri nekaterih učencih odpravi tudi morebitni strah pred živaljo. Tudi tokrat je bilo kar nekaj učencev, ki so po končani predstavitvi kače kačo ovili okrog vratu. Poleg kače so učenci izvedeli več o grlicah. Po končani učni uri so učenci odšli na ogled Živalskega vrta v spremstvu učiteljic. Po dveh urah in pol ogleda smo se polni novih izkušenj in vtisov vrnili v šolo.

Napisala: Simona Omerzu

Fotografije: Simona Omerzu, Vlasta Sevčnikar in Ivan Esenko