UČNA POMOČ V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO

 

Učna pomoč v času šolanja na daljavo

(Tatjana Šušteršič)

Na šoli se zavedamo zahtevnosti družinske situacije, v kateri je veliko družin. Preobremenjenost staršev, saj poleg starševske vloge opravljajo še vlogo pomočnika pri učenju za svoje otroke.

Prav iz tega razloga smo na šoli, v okviru šolske svetovalne službe, angažirali učitelje, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja, spremljevalce, javno delavko in druge učitelje, ki so pripravljeni nuditi podporo, da pomagajo učencem pri šolanju na daljavo.

Našo mrežo individualne učne podpore smo tako oblikovali že v pomladnem delu šolanja na daljavo. Glede na dobre izkušnje in pozitivne povratne informacije s strani staršev in učencev, smo tovrstno učno pomoč razširili tudi v tem obdobju.  

Učitelji, ki nudijo podporo učencem najprej pokličejo starše in jih seznanijo z možnostjo individualne učne pomoči za njihovega otroka. Nato se skupaj dogovorijo na kakšen način bi učitelji lahko podprli učence. Pri nekaterih učencih bo dovolj kakšen telefonski klic na teden. Pri večini učencev  pa se učitelji dogovorijo za bolj intenzivno spremljanje učenca. Učenca tako individualno povabijo na video konferenco (preko zoom aplikacije) in jim na ta način nudijo individualno učno pomoč.

V kolikor ocenjujete, da bi vi ali vaš otrok doma potreboval kakršno koli pomoč, ki jo lahko nudimo v okviru šolske svetovalne službe, se obrnite name. Vesela bom vašega klica ali e-sporočila.

Šolska svetovalna služba OŠ Medvode
tatjana.sustersic2@guest.arnes.si
041-373-997

Srečno,

Tatjana Šušteršič, šolska svetovalna delavka

 
Nazaj ...