IZVAJANJE PROJEKTA MOJ SLOfit

 

SLOfit je informacijska podpora in nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja šolarjev – športnovzgojnega kartona (ŠVK), ki ga je razvila Fakulteta za šport.

Z novim šolskim letom 2020/2021 bomo nadgradili spremljanje telesnega in gibalnega razvoja učencev z uporabo aplikacije Moj SLOfit.

Merske naloge in postopek merjenja ostaja enak kot pretekla leta. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit boste lahko hitreje in na bolj pregleden način spremljali napredek otrok v telesnem in gibalnem razvoju.

Na roditeljskem sestanku boste za ta namen prejeli dve soglasji. Prvo je soglasje, ki dovoljuje testiranje otrok vsa leta njegovega šolanja, drugo pa je soglasje za vabilo za registracijo v Moj SLOfit. Z registracijo boste imeli starši vpogled v otrokov napredek, primerjavo, tiskanje poročila,...

Vse podrobne informacije dobite tudi na www.slofit.org, za dodatne informacije pa lahko pišite na: rok.krizaj1@guest.arnes.si.

Učitelj športa: Rok Viriant-Stojanović

 
Nazaj ...